سگ-مالتی

صفات و خصوصیات نژاد مالتی

به نظر شما یک نژاد سگ مالتی چقدر با اعضای خانواده یا سایر افرادی که به خوبی می شناسد مهربان است. برخی از نژادها می توانند از همه به جز صاحب خود دوری کنند. ... ادامه مطلب